Kontakt z nami

Dane podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane jedynie celem przesłania (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie) informacji powiązanych z przedmiotem zapytania. Administratorem danych osobowych jest SAVA Parkiet Patryk Jabłoński, ul. Zagórna 16/27 00-441 Warszawa.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych w formularzu informujemy, że przysługuje Ci prawo dostępu do treści tych danych, możliwości ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub przenoszenia.